Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου -Βιβλιοθήκη Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου